Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
usadiť sa
Chceme sa usadiť v meste.
հաստատվել
Մենք ուզում ենք բնակություն հաստատել քաղաքում։
ukázať
Ukazuje svojmu dieťaťu svet.
ցույց տալ
Նա ցույց է տալիս իր երեխային աշխարհը:
poprieť
Mnohí stále popierajú zmenu klímy.
հերքել
Շատերը դեռ հերքում են կլիմայի փոփոխությունը: