Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
obklopiť
Ryby sú obklopené v skle.
innelukke
Fiskane er innelukka i glaset.
informovať
Informuje svoju kamarátku o škandále.
melde
Ho melder skandalen til venninna si.
okomentovať
Ešte musí okomentovať niečo v tomto texte.
kommentere
Ho må framleis kommentere noko i denne teksten.