Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
splatiť
Ešte dlho budeme splácať náš dom.
гасити
У нас ще довго гасити дім.
súcitiť
Bolí ju a on s ňou súcití.
співчувати
Вона в болі, і він їй співчуває.
nahradiť
Poškodenú pneumatiku nahrádzajú novou.
замінювати
Ламане колесо замінили новим.