Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
zapísať
Chce si zapísať svoj podnikateľský nápad.
skrive ned
Hun vil skrive ned forretningsideen sin.
liezť
Mačka vie liezť po stromoch.
klatre
Katten kan klatre i trær.
vyčerpať
Moja batéria je takmer vyčerpaná.
tømme
Batteriet mitt er nesten tomt.