© Liondw | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bey b /b/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pey p /p/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tey t /t̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sey s /s/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
khey kh /x/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
daal d /d̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zaal z /z/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
rey r /r/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zey z /z/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
seen s /s/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
suaad s /s/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zuaad z /d/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
toye t /t/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zoye z /z/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
fey f /f/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
qaaf q /q/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kaaf k /k/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
laam l /l/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
meem m /m/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
wao w /u/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
choti hey h /hː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/