© VanderWolfImages | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
' - Aleph
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
b/v - Beth
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
g - Gimel
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
d - Daleth
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
h - He
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
v - Waw
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
z - Zajin
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ẖ - Chet
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
t - Tet
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
y - Jod
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
k/kh - Kaph
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
l - Lamed
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
m - Mem
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
n - Nun
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
s - Samech
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
' - Ajin
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
p/f - Pe
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ts - Tzade
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
k - Qoph
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
r - Resch
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
t - Taw