© Ewagos | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - /ä/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
be - /b/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
de - /d̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - /ɛ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ef - /f/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gie - /ɡ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ha - /x/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - /i/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jot - /j/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ka - /k/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
el - /l/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eł - /w/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
em - /m/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
en - /n̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - /ɔ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pe - /p/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
er - /r/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
es - /s̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eś - /ɕ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
te - /t̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - /u/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
wu - /v/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zet - /z̪/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
żet - /ʐ/