© Wrangel | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dāl - d - /d/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sīn - s - /s/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
qāf - q - /q/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kāf - k - /k/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
lām - l - /l/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
mīm - m - /m/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
nūn - n - /n/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,