© Bdspn | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
AW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
A
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
I, Hrashho E
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
EE, Deergho E
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
U, Hrashho O
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
OO, Deergho O
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
REE
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
E
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
OY
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
O
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
OU
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
KAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
KHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
GAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
GHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
O[nasal]AW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
CHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
CHCHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Borgio JAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
JHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
E[nasal]AW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
TAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
THAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
DAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
DHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Mordhonno NAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Danto NAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
PAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
PHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
BAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
BHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
MAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Antostho JAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
RAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
LAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Talobbo SHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Donto SHAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
HAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Antostho AW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Khando TAW
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Onooshshawr
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Bishargo
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Chandro Bindoo