© Borna_Mir - Fotolia | Tehran Skyline and Skyscrapers in the Morning Light

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
be - b - [b]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pe - p - [p]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
te - t - [t]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
khe - x - [x]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dāl - d - [d]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ze - z - [z]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sin - s - [s]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
fe - f - [f]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kāf - k - [k]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
lām - l - [l]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
mim - m - [m]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
nun - n - [n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)