© Noppakun | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Asahi no "a"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Iroha no "i"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Ueno no "u"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Eigo no "e"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Ōsaka no "o"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Kawase no "ka"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Kitte no "ki"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Kurabu no "ku"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Keshiki no "ke"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Kodomo no "ko"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Sakura no "sa"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Shinbun no "shi"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Suzume no "su"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Sekai no "se"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Soroban no "so"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Tabako no "ta"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Chidori no "chi"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Tsurukame no "tsu"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Tegami no "te"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Tōkyō no "to"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Nagoya no "na"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Nippon no "ni"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Numazu no "nu"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Nezumi no "ne"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Nohara no "no"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Hagaki no "ha"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Hikōki no "hi"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Fujisan no "fu"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Heiwa no "he"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Hoken no "ho"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Matchi no "ma"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Mikasa no "mi"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Musen no "mu"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Meiji no "me"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Momiji no "mo"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Yamato no "ya"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Yumiya no "yu"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Yoshino no "yo"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Rajio no "ra"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Ringo no "ri"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Rusui no "ru"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Renge no "re"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Rōma no "ro"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Warabi no "wa"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
(W)ido no "(w)i"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Kagi no aru "e"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
(W)owari no "(w)o"
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
Oshimai no "n"