© Afagundes | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
á - /a/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bê - /be/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cê - /se/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dê - /de/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
é, ê - /ɛ/, /e/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfi/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gê - /ʒe/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - /i/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cá - /ka/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
éle - /ˈɛli/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
éme - /ˈẽmi/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
éne - /ˈẽni/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ó, ô - /ɔ/, /o/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pê - /pe/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
quê - /ke/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
érre - /ˈɛʁi/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsi/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tê - /te/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - /u/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vê - /ve/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dáblio, duplo vê - /ˈdaβʎu/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
xis - /ʃis/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ípsilon - /ˈipsilõ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zê - /ze/