© knet2d - Fotolia | Library of Celsus in Ephesus ancient city, Selcuk, Turkey

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a, [ɑ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
be, [b]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ce, [dʒ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
çe, [ʧ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
de, [d]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e, [ɛ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
fe, [f]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ge, [g]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
he, [h]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ı, [ɨ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i, [i]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
je, [ʒ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ke, [k]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
le, [l]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
me, [m]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ne, [n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o, [ɔ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ö, [œ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pe, [p]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
re, [r]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
se, [s]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
şe, [ʃ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
te, [t]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u, [u]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ü, [y]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ve, [v]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ye, [j]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ze, [z]