© travelwitness - Fotolia | Old Town Hall, Church of our Lady Tyn, Prague

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
á - /a/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bé - /b/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cé - /ts/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
čé - /tʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dé - /d/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
é - /ɛ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ef - /f/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gé - /ɡ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
há - /ɦ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
chá - /x/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jé - /j/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ká - /k/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
el - /l/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
em - /m/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
en - /n/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eň - /ɲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ó - /o/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pé - /p/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kvé - /kv/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
er - /r/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
es - /s/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eš - /ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
té - /t/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ťé - /c/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ú - /u/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vé - /v/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
iks - /ks/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zet - /z/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
žet - /ʒ/