© Niserin | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
álfa (άλφα) - [a]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
víta (βήτα) - [v]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gám(m)a (γάμ(μ)α) - [ɣ], [j]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
délta (δέλτα) - [ð]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
épsilon (έψιλον) - [ɛ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zíta (ζήτα) - [z]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
íta (ήτα) - [i]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
thíta (θήτα) - [θ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ióta (ιώτα) - [i], [j]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
káp(p)a (κάπ(π)α) - [k], [kʲ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
lámda (λάμδα) - [l]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
mi (μι) - [m]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ni (νι) - [n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
xi (ξι) - [ks]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ómikron (όμικρον) - [ɔ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pi (πι) - [p]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ro (ρω) - [r]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sígma (σίγμα) - [s], [z]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
taf (ταυ) - [t]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ýpsilon (ύψιλον) - [i], [v], [f]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
fi (φι) - [f]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
chi (χι) - [x], [ç]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
psi (ψι) - [ps]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
oméga (ωμέγα) - [ɔ]