© Banauke - Fotolia | old bridge in Verona

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - /a/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bi - /b/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ci - /k/, /tʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
di - /d/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - /e/, /ɛ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
effe - /f/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gi - /ɡ/, /dʒ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
acca - ∅ silent
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - /i/, /j/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
elle - /l/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
emme - /m/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
enne - /n/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - /o/, /ɔ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pi - /p/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cu - /k/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
erre - /r/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
esse - /s/, /z/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ti - /t/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - /u/, /w/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vi, vu - /v/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zeta - /ts/, /dz/