Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
trübe
një birrë e turbullt
முக்கியமின்றி
முக்கியமின்றி பீர்.
i tmerrshëm
kërcënimi i tmerrshëm
பயங்கரமான
பயங்கரமான ஆபத்து
i vonshëm
puna e vonshme
தாமதமான
தாமதமான வேலை