Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
asgjë përveç
Në një festë sheh asgjë përveç grave të reja.
வேறு ஒன்று இல்லாமல்
ஒரு கூட்டத்தில் வேறு ஒன்று இல்லாமல் இளம் பெண்களை மட்டுமே பார்க்கின்றோம்.
mbrapsht
Bumerangu kthehet përsëri te unë.
மீண்டும்
பூமராங் எனக்கு மீண்டும் வருகின்றது.
dikur
Dikur, merrnim qumështin nga fermeri.
முன்னர்
முன்னர், ஒருவர் விவசாயியிடத்தில் பால் எடுத்துவந்தனர்.