Ordlista

Veckans dagar   »   I giorni della settimana

9 [nio]

Veckans dagar

Veckans dagar

9 [nove]

+

I giorni della settimana

Du kan klicka på varje tomt fält för att se texten eller:   

svenska italienska Spela Mer
måndag il l----ì il lunedì 0 +
tisdag il m-----ì il martedì 0 +
onsdag il m-------ì il mercoledì 0 +
     
torsdag il g-----ì il giovedì 0 +
fredag il v-----ì il venerdì 0 +
lördag il s----o il sabato 0 +
     
söndag la d------a la domenica 0 +
veckan la s-------a la settimana 0 +
från måndag till söndag da l----- a d------a da lunedì a domenica 0 +
     
Den första dagen är måndag. Il p---- g----- è i- l-----. Il primo giorno è il lunedì. 0 +
Den andra dagen är tisdag. Il s------ g----- è i- m------. Il secondo giorno è il martedì. 0 +
Den tredje dagen är onsdag. Il t---- g----- è i- m--------. Il terzo giorno è il mercoledì. 0 +
     
Den fjärde dagen är torsdag. Il q----- g----- è i- g------. Il quarto giorno è il giovedì. 0 +
Den femte dagen är fredag. Il q----- g----- è i- v------. Il quinto giorno è il venerdì. 0 +
Den sjätte dagen är lördag. Il s---- g----- è i- s-----. Il sesto giorno è il sabato. 0 +
     
Den sjunde dagen är söndag. Il s------ g----- è l- d-------. Il settimo giorno è la domenica. 0 +
Veckan har sju dagar. La s-------- h- s---- g-----. La settimana ha sette giorni. 0 +
Vi arbetar bara fem dagar. No- l-------- s--- c----- g-----. Noi lavoriamo solo cinque giorni. 0 +
     

Konstruerad Esperanto

Engelska är det viktigaste universella språket idag. Alla förväntas kunna kommunicera med det. Men andra språk vill också nå detta mål. Konstruerade språk till exempel. Konstruerade språk är avsiktligt skapade och utvecklade. Det vill säga att det finns en plan enligt vilken de är utformade. Med konstruerade språk blandas element från olika språk. Därigenom bör de vara lätta att lära sig för så många människor som möjligt. Målet för varje konstruerat språk är internationell kommunikation. Det mest kända konstruerade språket är esperanto. Det introducerades för första gången i Warszawa 1887. Dess grundare var läkaren Ludwik L. Zamenhof. Han trodde att den främsta orsaken till (social) oro låg i kommunikationsproblem. Därför ville han skapa ett språk för att sammanföra människor. Med hjälp av det skulle människor tala med varandra på lika villkor. Läkarens pseudonym var Dr. Esperanto, den hoppfulle. Det visar hur mycket han trodde på sin dröm. Men idén om universell förståelse är mycket äldre. Hittills har många konstruerade språk utvecklats. De förknippas med mål som tolerans och mänskliga rättigheter. Människor i mer än 120 länder är kunniga i esperanto idag. Men det finns också kritik mot esperanto. Till exempel har 70% av vokabulären sin källa i romanska språk Och esperanto är också tydligt format efter indoeuropeiska språk. De som talar esperanto utbyter tankar och idéer på konventioner och i klubbar. Möten och föreläsningar anordnas regelbundet. Så, känner du för lite esperanto? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!
Gissa språket!
Amerikansk engelska räknas till de västgermanska språken. Det är en nordamerikansk dialekt, liksom kanadensisk engelska. Det är modersmål för ungefär 300 miljoner människor. Därför är det den mest talade formen av engelska. Men det är mycket likt brittisk engelska. Som regel kan talare av båda formerna lätt kommunicera med varandra. Konversationen blir endast svår om båda talar mycket starka dialekter. Det finns få distinkta skillnader mellan de två formerna. Dessa gäller först och främst uttal, vokabulär och stavning. I många fall avviker grammatik och skiljetecken från varandra. Betydelsen av amerikansk engelska ökar jämfört med brittisk engelska. Detta beror huvudsakligen på det stora inflytandet från nordamerikansk film och musikindustri. De har exporterat sitt språk i hela värden under århundraden. Även Indien och Pakistan, en gång brittiska kolonier, adopterar idag "amerikanismer". Lär dig amerikansk engelska, det är det mest inflytelserika språket i världen!