ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ద్రుతమైన
ద్రుతమైన కారు
голландский
голландские тюльпаны
పిల్లలకు సులభం
పిల్లలకు సులభంగా ఉన్న కంప్యూటర్ ఆటలు
легкое для детей
легкие детские компьютерные игры
కఠినం
కఠినంగా ఉండే పని
трудоемкий
утомительная работа