ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
በሪኡ
በሪኡ ሓፋሽን ሓጎስን መንጎ ኣለወ።
sám
Večer si užívam sám.
ፈጻሚና
በዓንክ ዝሽፍሑ ተወሲቑ ፈጻሚና ተደጊመ።
okamžite
Bankový lupič bol okamžite zatknutý.
ላዕለው
ኣብ በረኻ ላዕለው ይብል ክልቲ ኢዩ።
nahor
Týmto môžete ísť hore schodmi.