ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብልዕሊ
ብሲክለት፣ መንደሪያን ልቕርታ ትርምውጥ።
през
Тя иска да пресече улицата със скутера.
ቅድሚ
ሓወይን ብዝበርህ ቅድሚ እዩ ዝቆም።
отпред
Нейният съпруг стои твърде далеч отпред.
ኣብ ለሊቲ
ኣብ ለሊቲ ዓይብ ይዕዘን።
през нощта
Луната свети през нощта.