ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
qədmī
zī new tärak məʔanu, šəmšəm bəqədmī qom alo.
antaŭ
Tio estas la nova kamiono, kaj la ŝoforo staras antaŭ ĝi.
bəḫəlay
ṣəḥafitu bəḫəlay ʿabi gənzəb ayyḥabən!
almenaŭ
La hararangisto ne kostis multe almenaŭ.
bəmbraḥ
kuluḥom kəliku kəsabu yə-fəlṭ‘u.
kune
La du ŝatas ludi kune.