ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብማእከል
ቤት ዓደም ብማእከል ትም ይቆም።
pomiędzy
Czerwony dom jest mniejszy i stoi pomiędzy.
ወዲህ
ቦሮመርንግ ወዲህ ይመለስ።
z powrotem
Bumerang wraca do mnie.
ሙሉ ቀኒ
ኣያት ሙሉ ቀኒ ክትሰራሕ ግበር!
cały dzień
Mama musi pracować cały dzień.