ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምንጭ
ኣንተነት ምንጭ ኣለኒ!
شيئًا
أرى شيئًا مثيرًا!
ወጺአ
ንምርኻቡ ይብልጽ ኣሎ።
بعيدًا
هو يحمل الفريسة بعيدًا.
ኣብ መጀመርያ
ኣብ መጀመርያ እንቋ ትንሹ ቁም ኣለዎ።
في البداية
في البداية، كان للبيضة فتحة صغيرة فقط.