ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ትክክል
ቃል ትክክል ኣይተጻፈን!
correctament
La paraula no està escrita correctament.
በህዝብነት
በህዝብነት ዚ ሓረ ይስህቅ።
amb curiositat
Amb curiositat, aquest ase pot riure.
ብቕደም
ብቕደም ኣንጠርጠረይ ሓሳብ ኣሎኒ።
menys
Al final del mes, tinc menys diners.