ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
bəˈqʼirb
bəˈqʼirb ˈʔas.rat ʔaˌmə.tat kilˈtə.na təˌgab.lu.
u međuvremenu
U međuvremenu smo u braku 10 godina.
ʔab sɨnɨtɨbɨb
ʔab sɨnɨtɨbɨb bɨtɨm qʼʊrsɨ zɛrɛf.
u slučaju nužde
U slučaju nužde, pritisnite crveno dugme!
bəziha:kʰum
zəʔənbalə jɪtgəbrəlna. bəziha:kʰum jəmtal?
nakon
Klima se mijenja. Što dolazi nakon?