ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብቀዳማይ
ብቀዳማይ ሓደጋ።
äntligen
Vi ses äntligen igen.
ኣብ ደገፍ
ለጋሽን ኣብ ደገፍ ቀንጋ ይርከብ።
efteråt
Till efterrätt kommer det att finnas en tårta efteråt.
በሰንበት
በሰንበት ኣብ ቤተክርስትያን ይሄግሙ።
på söndagar
De går till kyrkan på söndagar.