ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ሕጂ
ፍንጮውታት ቀዳማይ ዝጀመረ ኣሎ።
щойно
Феєрверк щойно почався.
በማይ ቅዳሕ
በማይ ቅዳሕ ሻይ ክንስርሕ።
вдень
Ми зустрінемося на чай вдень.
ላዕለው
ኣብ በረኻ ላዕለው ይብል ክልቲ ኢዩ።
вгору
Ти можеш їхати цими сходами вгору.