ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ʔab lɛlɪtɪ
ʔab lɛlɪtɪ ʕajb jɛʕzɛn.
noću
Mesec svetli noću.
bəˈqʼu.rub
diˈħ.ri ˈbə.tu jəˈqʼə.rəb.
nigde
Nema gde da zove domom.
zəjˈfɪləʧ
ˈmɪbal ˈʕaŋgɛt ajˈbɪləkun
ne
Ja ne volim kaktus.