ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምስራቂ
ምስራቂ ምግብ ትሞክሩ።
rojhilata
Divê hûn xwarinên rojhilatê biceribînin!
ውጭ
ኣብ ኣህላ እንታይ ውጭ ንምዝውጽእ ይፈልጥ።
derve
Ew dixwaze ji zîndanê derkeve.
ኣብ ውስጢ
ኣብ ውስጢ ጐፍያ፡ ዝብዛሕ ውሕጅ ኣለዎ።
di nav de
Di nav gavê de gelek av heye.