ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
በምዝጋብዝ
ጨውታታት በምዝጋብዝ ኣብ ዓለታ ምስቲ ኣለዉ።
mixed up
The toys are all mixed up on the floor.
ክሰምዕ ንምዕዛእ
ኣለዉ ክሰምዕ እዩ።
feel like
I feel sad today.
በኣነጻጸር
በኣነጻጸር ንምስራሕ ሓዳር ኣይገብርን።
actually
Actually, one should not do everything at the same time.