کتاب لغت

fa ‫در قطار‬   »   em On the train

‫34 [سی و چهار]‬

‫در قطار‬

‫در قطار‬

34 [thirty-four]

On the train

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی انگلیسی (US) بازی بیشتر
‫این قطار به برلین می‌رود؟‬ Is that the train to Berlin? Is that the train to Berlin? 1
‫قطار کی حرکت می‌کند؟‬ When does the train leave? When does the train leave? 1
‫کی ‫قطار به برلین می‌رسد؟‬ When does the train arrive in Berlin? When does the train arrive in Berlin? 1
‫ببخشید، اجازه هست عبور کنم (رد شوم)؟‬ Excuse me, may I pass? Excuse me, may I pass? 1
‫فکر می‌کنم اینجا جای من است.‬ I think this is my seat. I think this is my seat. 1
‫فکر می‌کنم شما روی صندلی من نشسته اید.‬ I think you’re sitting in my seat. I think you’re sitting in my seat. 1
‫کوپه خواب کجا است؟‬ Where is the sleeper? Where is the sleeper? 1
‫ کوپه خواب در انتهای قطار است.‬ The sleeper is at the end of the train. The sleeper is at the end of the train. 1
‫و رستوران قطار کجاست؟ درابتدای قطار.‬ And where is the dining car? – At the front. And where is the dining car? – At the front. 1
‫می‌توانم پایین بخوابم؟‬ Can I sleep below? Can I sleep below? 1
‫می‌توانم وسط بخوابم؟‬ Can I sleep in the middle? Can I sleep in the middle? 1
‫می‌توانم بالا بخوابم؟‬ Can I sleep at the top? Can I sleep at the top? 1
‫کی به مرز می‌رسیم؟‬ When will we get to the border? When will we get to the border? 1
‫سفر به برلین چقدر طول می‌کشد؟‬ How long does the journey to Berlin take? How long does the journey to Berlin take? 1
‫قطار تاخیر دارد؟‬ Is the train delayed? Is the train delayed? 1
‫چیزی برای خواندن دارید؟‬ Do you have something to read? Do you have something to read? 1
‫اینجا می‌شود خوراکی یا نوشیدنی پیدا کرد؟‬ Can one get something to eat and to drink here? Can one get something to eat and to drink here? 1
‫ممکن است مرا ساعت 7 بیدار کنید؟‬ Could you please wake me up at 7 o’clock? Could you please wake me up at 7 o’clock? 1

‫کودکان لب خوان هستند!‬

‫هنگامی که کودکان در حال یادگیری زبان هستند، آنها به دهان پدر و مادر خود توجه می کنند.‬ ‫روانشناسان رشد این موضوع را کشف کرده اند.‬ ‫کودکان تقریبا از شش ماهگی شروع به لب خوانی می کنند.‬ ‫آنها از این راه می آموزند که چگونه باید دهان خود را برای ایجاد صداها حرکت دهند.‬ ‫هنگامی که کودکان به یک سالگی رسیدند، می توانند چند کلمه را درک کنند.‬ ‫از این سن و سال آنها شروع به نگاه گردن در چشم مردم می کنند.‬ ‫با این کار آنها اطلاعات مهم بسیاری را دریافت می کنند.‬ ‫آنها با نگاه به چشم والدین خود، می توانند بگویند که آنها خوشحال یا ناراحت هستند.‬ ‫آنها به این طریق با جهان احساسات آشنا می شوند.‬ ‫وقتی کسی با آنها به زبان خارجی صحبت می کند جالب است.‬ ‫سپس نوزاد پی در پی شروع به لب خوانی می کند.‬ ‫به این ترتیب آنها یاد می گیرند که چگونه صداهای خارجی را نیز تولید کنند.‬ ‫بنابراین، هنگامی که شما با کودکان صحبت می کنید باید همیشه به آنها نگاه کنید.‬ ‫گذشته از آن، کودکان برای پیشرفت زبان خود نیاز به گفت و گو دارند.‬ ‫خصوصا، والدین اغلب حرف های کودکان را تکرار می کنند.‬ ‫و بدین ترتیب کودکان بازخور دریافت می کنند.‬ ‫این امر برای کودکان بسیار مهم است.‬ ‫بدین طریق آنها می دانند که درک می شوند.‬ ‫این تأیید به کودکان انگیزه می دهد.‬ ‫آنها همچنان از آموختن مکالمه لذّت می برند.‬ ‫بنابراین، پخش نوارهای صوتی برای کودکان کافی نیست.‬ ‫مطالعات نشان می دهد که کودکان واقعا قادر به لب خوانی هستند.‬ ‫در آزمایشات، به کودکان فیلم های صامت نشان داده شد.‬ ‫فیلم ها به هر دو زبان مادری و خارجی بودند.‬ ‫کودکان مدّت طولانی تری به فیلم هائی که به زبان خودشان بود نگاه می کردند.‬ ‫آنها به طور محسوسی در انجام این کار بیشتر دقّت می کردند.‬ ‫اما اوّلین کلماتی که کودکان در سراسر جهان ادا می کنند یکسان است.‬ ‫گفتن "مامان" و "بابا" - در تمام زبان ها آسان است!‬