کتاب لغت

‫در هتل – ورود به هتل‬   »   In the hotel – Arrival

‫27 [بیست و هفت]‬

‫در هتل – ورود به هتل‬

‫در هتل – ورود به هتل‬

27 [twenty-seven]

+

In the hotel – Arrival

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی انگلیسی (US) بازی بیشتر
‫اتاق خالی دارید؟‬ Do you have a vacant room? Do you have a vacant room? 1 +
‫من یک اتاق رزرو کرده ام.‬ I have booked a room. I have booked a room. 1 +
‫اسم من مولر است.‬ My name is Miller. My name is Miller. 1 +
     
‫من احتیاج به یک اتاق یک تخته دارم.‬ I need a single room. I need a single room. 1 +
‫من احتیاج به یک اتاق دو تخته دارم.‬ I need a double room. I need a double room. 1 +
‫اتاق شبی چند است؟‬ What does the room cost per night? What does the room cost per night? 1 +
     
‫یک اتاق با حمام می‌خواهم.‬ I would like a room with a bathroom. I would like a room with a bathroom. 1 +
‫یک اتاق با دوش می‌خواهم.‬ I would like a room with a shower. I would like a room with a shower. 1 +
‫می‌توانم اتاق را ببینم؟‬ Can I see the room? Can I see the room? 1 +
     
‫اینجا پارکینگ (گاراژ) دارد؟‬ Is there a garage here? Is there a garage here? 1 +
‫اینجا گاو صندوق دارد؟‬ Is there a safe here? Is there a safe here? 1 +
‫اینجا فاکس دارد؟‬ Is there a fax machine here? Is there a fax machine here? 1 +
     
‫خیلی خوب، من اتاق را می‌گیرم.‬ Fine, I’ll take the room. Fine, I’ll take the room. 1 +
‫کلید ها اینجا هستند.‬ Here are the keys. Here are the keys. 1 +
‫چمدان من اینجاست.‬ Here is my luggage. Here is my luggage. 1 +
     
‫ساعت چند صبحانه سرو می‌شود؟‬ What time do you serve breakfast? What time do you serve breakfast? 1 +
‫ساعت چند نهار سرو می‌شود؟‬ What time do you serve lunch? What time do you serve lunch? 1 +
‫ساعت چند شام سرو می‌شود؟‬ What time do you serve dinner? What time do you serve dinner? 1 +
     

‫وقفه ها برای آموختن موفّق مهم هستند.‬

‫کسانی که می خواهند در آموختن موفّق باشند باید در هنگام یادگیری توقف هایمکرّر داشته باشند!‬ ‫مطالعات علمی جدید به این نتیجه رسیده است.‬ ‫محقّقان مراحل یادگیری را مطالعه کرده اند.‬ ‫برای انجام این کار، شرایط آموزش های مختلف شبیه سازی شده بودند.‬ ‫ما اطلاعات را در قطعات کوچک بهتر جذب می کنیم.‬ ‫این بدان معناست که ما نباید در یک بار بیش از اندازه یاد بگیریم.‬ ‫ما باید همیشه در بین بخش های یک آموختن استراحت کنیم.‬ ‫به عبارت دیگر موفقیت ما در آموزش بستگی به فرآیندهای بیوشیمیایی دارد.‬ ‫این فرایندها در مغز انجام می گیرد.‬ ‫آنها آهنگ یادگیری بهینه ما را تعیین می کنند.‬ ‫هنگامی که ما مطلب جدیدی را می آموزیم، مغز ما مواد خاصی را از خود آزاد می کند.‬ ‫این مواد عامل مؤثری در فعّالیت سلول های مغز ماست.‬ ‫دو آنزیم مختلف خاص نقش مهمی را در این فرایند بازی می کنند.‬ ‫وقتی که مطالب جدیدی آموخته می شود، آنها آزاد می شوند.‬ ‫اما آنها با هم آزاد نمی شوند.‬ ‫تأثیر آنها با تاخیر زمانی آشکار می شود.‬ ‫بهر حال، هنگامی که هر دو آنزیم در یک زمان آزاد شوند، ما بهترین یادگیری را خواهیم داشت.‬ ‫و اگر در خلال یادگیری وقفه های بیشتری داشته باشیم موفقیت ما به طور قابل توجهی افزایش می یابد.‬ ‫بنابراین معقول است که طول هر یک از مراحل یادگیری متنوع باشد.‬ ‫طول مدت وقفه ها نیز باید متفاوت باشد.‬ ‫دو وقفه 10 دقیقه ای در ابتدای آموختن مطلوب است.‬ ‫سپس یک توقفت به مدت پنج دقیقه.‬ ‫بعد باید به مدت 30 دقیقه استراحت کنید.‬ ‫در طول وقفه ها، مغز ما مطالب جدید را بهتر به خاطر می سپارد.‬ ‫شما باید در طول وقفه ها محل کار خود را ترک کنید.‬ ‫بهتر است که در طول وقفه ها حرکت داشته باشید.‬ ‫بنابراین بین مطالعه یک پیاده روی کوتاه داشته باشید!‬ ‫و ناراحت نشوید - شما در حالی که آن را انجام می دهید، یاد می گیرید!‬