адыгабзэ » шведыбз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

+ 61 [sextioett]

+ Ordningstal

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [sextioett]

Ordningstal

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
Апэрэ мазэр – щылэ. De- f----- m------ ä- j------. +
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. De- a---- m------ ä- f-------. +
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. De- t----- m------ ä- m---. +
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. De- f----- m------ ä- a----. +
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. De- f---- m------ ä- m--. +
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. De- s----- m------ ä- j---. +
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Se- m------ ä- e-- h-----. +
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Ja------ f-------- m---, +
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. ap---- m-- o-- j---. +
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. De- s----- m------ ä- j---. +
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. De- å------ m------ ä- a------. +
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. De- n----- m------ ä- s--------. +
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. De- t----- m------ ä- o------. +
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. De- e---- m------ ä- n-------. +
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. De- t----- m------ ä- d-------. +
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. To-- m------ ä- e-- å-. +
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Ju--- a------- s--------, +
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. ok------ n------- o-- d-------. +