Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
dërgoj
Mallrat do të më dërgohen në një paketë.
poslati
Roba će mi biti poslana u paketu.
maskoj
Njerëzit maskohen në festa të veçanta.
prerušiti
Ljudi se prerušavaju za posebne festivale.
zënë
Protestuesit kanë zënë parkun.
zauzeti
Prosvjednici su zauzeli park.