Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
konfirmoj
Ajo mundi të konfirmonte lajmin e mirë për burrin e saj.
confirmer
Elle a pu confirmer la bonne nouvelle à son mari.
shpërndaj
Llente shpërndan dritën.
disperser
La lentille disperse la lumière.
falenderoj
Ai e falënderoi atë me lule.
remercier
Il l’a remerciée avec des fleurs.