Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
mbijetoj
Jo shumë shtëpi mbijetuan pas katastrofës pa dëmtime.
overleve
Ikke mange hus overlevde katastrofen uskadet.
lehtësoj
Mund të lehtësoni një të ftohtë me mjete popullore.
lindre
Du kan lindre en forkjølelse med hjemmemidler.
mbaj prapa
Gurët duhet të mbajnë ujin prapa.
holde tilbake
Steinen skulle holde tilbake vannet.