Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
mbuloj
Si duhet të mbulojmë sipërfaqen?
लेप करणे
आपल्याला पृष्ठभाग कसे लेपावे?
pi
Djali pion ujin nga gota.
पिऊन टाकणे
मुलाने ग्लासमधले पाणी पिऊन टाकले.
kërcënoj
Nëna e kërcënon fëmijën me ndëshkim.
धमकवणे
आई तिच्या मुलाला सजाने धमकवते.