Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
lë pas
Ata harruan fëmijën e tyre në stacion pa dashje.
efterlade
De efterlod ved et uheld deres barn på stationen.
kap
Djali kap një kafshë.
fange
Drengen fangede et dyr.
ndihem i detyruar
Ndihem i detyruar ndaj gjyshes sime.
føle sig forpligtet
Jeg føler mig forpligtet over for min bedstemor.