Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
dominoj
Shtetet e mëdha duan të dominojnë botën.
domina
Țările mari vor să domine lumea.
ruaj
Uji ruhet në këtë liqen.
stoca
Apa este stocată în acest lac.
kontrolloj
Dentisti kontrollon dhëmbët.
verifica
Dentistul verifică dinții.