Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
udhëtoj rreth
Kam udhëtuar shumë rreth botës.
travel around
I’ve traveled a lot around the world.
është vjedhur
Portofoli im u vodh dje.
steal
My wallet was stolen yesterday.
pranoj
Gjermania ka pranuar shumë emigrantë.
admit
Germany has admitted many migrants.