Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
ndërroj
Ai ndërron kanalin sepse nuk i pëlqen programi.
切り替える
彼はプログラムが好きでないのでチャンネルを切り替えます。
thith
Ajo thith zyrën çdo ditë.
掃除する
彼女は毎日オフィスを掃除します。
lodh
Historia e mërzitshme më lodh.
うんざりさせる
退屈な話は私をうんざりさせます。