Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
ngjyros
Ajo i ka ngjyrosur flokët me ngjyra të ndritshme.
бояу
Ол өз шашын жарық түстерде бояды.
kufizoj
Vendet e varfra kufizojnë vendet e pasura.
шекарау
Жақын жерлер байыткен елдерге шекеледі.
duartrokitoj
Ata duartrokitojnë sepse fituan ankandin.
жарықтау
Олар аукционды жеңген себебімен жарықтады.