Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
lidh fort
Merrësit e kanë lidhur fort viktimën e tyre.
związać
Porywacze związali swoją ofiarę.
mbytemi
Po mbytemi në borxhe.
tonąć
Topimy się w długach.
ankoj
Ajo gjithmonë ankon dhe asnjëherë nuk është e kënaqur.
narzekać
Ona zawsze narzeka i nigdy nie jest zadowolona.