Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
mbroj
Nëna mbroj fëmijën e saj.
behüten
Die Mutter behütet ihr Kind.
deshifroj
Ai deshifron tekstin e vogël me një lupë.
entziffern
Er entziffert die kleine Schrift mit einer Lupe.
martohem
Çifti sapo ka martuar.
heiraten
Das Paar hat gerade geheiratet.