Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
marr me
Mund të marr me ty?
acompanyar
Puc acompanyar-te?
këmbej
Para udhëtimit tim, duhet të këmbej pará.
canviar
Abans del meu viatge, he de canviar diners.
nxjerr
Ajo nxjerr tymin e cigaresë.
exhalar
Ella exhala el fum del cigarret.