Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
kryej
Ai kryen riparimin.
განახორციელოს
ის ახორციელებს რემონტს.
zgjeroj
Ai dëshiron të zgjerojë apartamentin e tij.
გადიდება
მას სურს ბინის გაფართოება.
debatoj
Të dy po debatojnë për para.
საჩხერებელია
ისინი ფულზე საჩხერებელია.