Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
fatkeqësisht
Fatkeqësisht, telefoni im ra në tokë!
متأسفانه
متأسفانه، تلفن من روی زمین افتاد!
jashtë
Fëmija i sëmurë nuk lejohet të dalë jashtë.
بیرون
کودک مریض اجازه خروج ندارد.
në mes
Foshnja fle në mes të shportës.
وسط
کودک در وسط سبد می‌خوابد.