ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምውሓጥ
ከኒና ትውሕጥ።
بلع
تبلع حبة.
ምውሳኽ
እቲ ኩባንያ ኣታዊኡ ኣዕብዩ ኣሎ።
زادت
زادت الشركة إيراداتها.
ናይ
እቲ ሓኪም ናይቲ ፍወሳ ሓላፍነት ይወስድ።
كان مسؤولًا
الطبيب مسؤول عن العلاج.